Home Revista RRDPI

Revista RRDPI

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) este o publicație dedicată exclusiv studiilor juridice în domeniul proprietății intelectuale, deschisă deopotrivă autorilor români și străini, cercetători, judecători, procurori, avocați, specialiști din instituțiile cu atribuții în protecția proprietății intelectuale, consilieri în proprietate industrială, doctoranzi și studenți care aduc, împreună, contribuții valoroase în înțelegerea și aprofundarea domeniului proprietății intelectuale.

RRDPI_logo

Cu o apariție trimestrială neîntreruptă din anul 2004, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale reprezintă o importantă sursă de documentare pentru creatori, profesioniștii dreptului și iubitori ai proprietății intelectuale. Reprezintă un spațiu de dezbatere a soluțiilor jurisprudențiale, a neclarităților, a problemelor de interpretare și aplicare a legilor și a propunerilor de îmbunătățire a reglementărilor normative.

Revista apare cu susținerea Asociației Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, despre care puteți afla mai multe aici, și cu sprijinul Universității „Nicolae Titulescu” din București (www.univnt.ro).

Din colegiul de redacție fac parte:

  • prof. univ. dr. Viorel Roş – director;
  • dr. Ciprian Raul Romiţan – redactor-şef;
  • conf. univ. dr. Nicoleta Elena Buzatu – redactor-șef adjunct;
  • Mirela Romițan – redactor-șef adjunct;
  • asist. univ. dr. Paul George Buta – redactor-șef adjunct;
  • Marius Hegheș – secretar general de redacție.

Din Colegiul științific fac parte cercetători, judecători, procurori, avocați, specialiști din instituțiile cu atribuții în protecția proprietății intelectuale, consilieri în proprietate industrială. Membri de onoare sunt: prof. univ. dr. h. c. Francis Gurry – Director general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI); Yann Basire – Conf. univ. dr. la Universitatea din Haute Alsace, Franța, director al Revistei Francofone de Proprietate Intelectuală; prof. univ. dr. h. c. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. h. c. Stanciu D. Cărpenaru; conf. univ. dr. Dinu Tănase (UNATC, regizor de film şi scenarist).

Începând cu luna octombrie 2016, Directorul General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, domnul Francis Gurry este membru de onoare al Consiliului Științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI). 

În toamna anului 2017, între Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, editată de Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, editată de Association Francophone de la Propriété Intellectuelle a fost încheiat un parteneriat de colaborare care presupune ca articole ale autorilor români să poată fi publicate în revista franceză, iar articole ale autorilor francezi în revista română. De asemenea, s-a convenit realizarea în comun a unor evenimente (seminarii, conferinţe), primul eveniment cu participarea acestora fiind preconizat a avea loc la sfârşitul lunii aprilie 2018 (probabil cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale).

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale

 Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) a fost înființată în anul 2004, din inițiativa prof. univ. dr. Viorel Roș, care este și Președinte al acesteia, cu scopul de a aduce împreună specialiștii din domeniul proprietății intelectuale în dezbateri pe teme de interes, de a organiza cursuri, seminarii, conferințe, mese rotunde, schimburi bilaterale.

ASDPI_logo

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale face parte, împreună cu instituţii publice şi organizaţii cu atribuţii în domeniu, din Grupul de lucru instituţionalizat pe probleme de proprietate intelectuală constituit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale are ca principală preocupare editarea trimestrială a Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (RRDPI).

Pentru mai multe detalii, consultați website-ul www.asdpi.ro.

Contact:

Bd. Mircea Vodă 35, bl. M27, et. 6, ap.17, sector 3, București, cod poștal 030663.

Fax: (021) 321 12; Tel.: +40723.534.638 / +40744.668.092

E-mail: office@asdpi.ro