Home Cine Suntem

Cine Suntem

Acest blog s-a născut din pasiunea noastră pentru domeniul proprietății intelectuale și din dorința de a veni în sprijinul celor care doresc să citească, să afle, să dezbată, mai mult decât o fac astăzi, într-un domeniu aflat în plină și continuă dinamică.

Viorel Roș

Profesor și conducător de doctorat în domeniul proprietății intelectuale, director al Școlii Doctorale din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București, consilier în proprietate industrială, avocat și coordonator al echipei de avocați Roș și Asociații, arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

A înființat Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), Asociația Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice (Pergam) și Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale. Este membru în Consiliul Științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale și Președinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.

Lucrări publicate în domeniul proprietății intelectuale: Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor. Vol. I (2016), Dreptul de autor și drepturile conexe (în coautorat, 2005), Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice (în coautorat, 2003), Drepturile artiștilor interpreți și executanți (RRDPI nr. 1/2016), Copyright-ul și convergența sistemelor de protecție a creațiilor intelectuale prin drept de autor (RRDPI nr. 4/2015), Protecția invențiilor din domeniul farmaceutic. Brevetul de invenție, autorizația de introducere pe piață și certificatul suplimentar de protecție (RRDPI nr. 2/2015), Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului (RRDPI nr. 4/2014), Condiția originalității în operele științifice (RRDPI nr. 2/2014).

Conturi rețele de socializare:

Facebook, LinkedIn, Twitter și Google+: Roș Intellectual Property

Ciprian Raul Romițan

Avocat specializat în domeniul proprietății intelectuale și doctor în drept, cu specializarea Drept penal, având teza de doctorat „Protecția penală a proprietății intelectuale”.

Membru fondator și vicepreședinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale, membru fondator și redactor-șef al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale și membru al Uniunii Juriștilor din România.

Autor și coautor a peste 20 lucrări, incluzând cursuri, monografii, dicționare, culegeri de practică judiciară comentată și acte normative. De asemenea este autor și coautor a numeroase studii și articole publicate în reviste de specialitate, cum ar fi: Revista de drept penal, Dreptul, Revista de științe juridice, Revista română de dreptul proprietății intelectuale.

Conturi rețele de socializare:

LinkedIn: Ciprian Raul Romițan

 

Andreea Livădariu

Avocat specializat în domeniul proprietății intelectuale, doctorand al Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București cu teza „Pierderea drepturilor de proprietate industrială”.

A publicat articole științifice în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, precum: Mărcile notorii, cu renume și celebre, Plagiatul – scurte considerații din perspectivă juridică, Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului (coautori: Viorel Roș, Andreea Livădariu), Condiția originalității în operele științifice (coautori: Viorel Roș, Andreea Livădariu).

Conturi rețele de socializare:

LinkedIn, Facebook, Instagram: Andreea Livadariu