PROBLEME CONTROVERSATE ÎN DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE
Cu prilejul aniversării a 15 ani de la înființare și de prezență continuă, Asociația științifică de dreptul proprietății intelectuale (ASDPI) și Revista română de dreptul proprietății intelectuale (RRDPI), în colaborare cu Universitatea „Nicolae Titulescu” și Universitatea „Româno-Americană” și în parteneriat cu S.C.A. „Mușat și asociații”, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Editura Universul Juridic, organizează în data de 21 noiembrie 2019, Conferința Națională „PROBLEME CONTROVERSATE ÎN DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE”.
Conferința va avea loc în Sala festivă a S.C.A. „Mușat și asociații” din București, Bld. Aviatorilor, nr.43, sector 1, începând cu orele 13.
Consiliul științific și de organizare (în ordine alfabetică): Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae; conf. univ. dr. Rodica-Diana Apan; prof. univ. dr. Teodor Bodoaşcă; asist. univ. dr. Paul George Buta; conf. univ. dr. Adrian Circa; prof. univ. dr. Constantin Duvac; conf. univ. dr. Elena-Mihaela Fodor; conf. univ. dr. Anca-Mihaela Georoceanu; conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu; prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș; lect. univ. dr. Nico¬leta Rodica Dominte; conf. univ. dr. Bujorel Florea; prof. univ. dr. Călina Jugastru; drd. Andreea Livadariu; drd. Ana Maria Marinescu; conf. univ. dr. Bogdan Micu; conf. univ. dr. Adrian-Cristian Moise; conf. univ. dr. Mihai Olariu; prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu; conf. univ. dr. Paul Popovici; conf. univ. dr. Mihaela Prună; lector univ. dr. Ciprian Raul Romițan; prof. univ. dr. Viorel Roș; dr. Octavia Spineanu Matei; prof. univ. dr. Ioana Vasiu.
Pentru relații: 0723.534.638 sau office@asdpi.ro
Programul conferinței
PROBLEME CONTROVERSATE ÎN DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

12:00 Welcome coffee

13:00 Keynote speaker
Prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu”; președinte ASDPI; Director RRDPI: 15 ani de la înființare și prezență continuă

14:30 Coffee Break

15:00 Secțiunea I – Dreptul de autor la noi și la alții. Probleme noi
Moderatori:
prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu”
prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu – Universitatea de Stat din Craiova

Speakeri:

Prof. univ. dr. Ioana Vasiu – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca
Dispute privind subiectul dreptului de autor in cazul programelor informatice: aspecte din practica S.U.A.

Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Dreptul de autor în dreptul internațional privat – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă – Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș
Opinii privind autorul, subiectul și titularul dreptului de autor, precum și utilizatorul în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte – Universitatea „Al.I.Cuza” Iași
Inteligența artificială versus inteligența umană

Drd. Ana Maria Marinescu – director general Pergam
Împrumutul public și ignorarea lui în România

Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae – Universitatea „Ovidius” din Constanța
Statu-quoul operelor orfane

Secțiunea a II-a – Plagiate și … neplagiate
Moderatori:
Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă – Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș
Prof. univ. dr. Călina Jugastru – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Speakeri

Prof. univ. dr. Viorel Roș – Universitatea „Nicolae Titulescu”
Lector univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Română -Americană”
Câteva idei despre… idei, ură, hulă, plagiate și educație
(sau despre nevoia de bun simț și de o lege antiplagiat)

Conf. univ. dr. Mihai Olariu – Universitatea „Română -Americană”
Dreptul la paternitatea operei

Conf. univ. dr. Paul Popovici -Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Cluj Napoca
„Soare negru”: Artă și drept în legătură cu Brâncuși

Conf. univ. dr. Florea Bujorel – Universitatea „Spiru Haret” București
Plagiate și… neplagiate

Secțiunea a III-a – Noi creatori, noi creații, noi drepturi
Moderatori
Lect. univ. dr. Ciprian Raul Romițan – Universitatea „Română -Americană”
Asist. univ. dr. Paul George Buta – Universitatea „Nicolae Titulescu”

Speakeri

Conf. univ. dr. Adrian Circa
Răspunderea furnizorilor de servicii digitale

Asist. univ. dr. Paul George Buta
Protecția rețelelor neurale prin drepturi de proprietate intelectuală

Dr. Ramona Dumitrașcu – avocat Baroul București
Programele pentru calculatoare – creații de formă ori invenții?

Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu – Universitatea de Stat din Craiova
Dreptul de autor si drepturile reale: cazul „Cimitirului Vesel” din Săpânța

Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu – Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Prejudiciul și drepturile intelectuale intelectuale

Prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București
Transmisiunea dreptului de suită

Secțiunea a IV-a – Drepturi conexe și conexiuni cu alte drepturi
Moderatori
Prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București
● Conf. univ. dr. Mihai Olariu – Universitatea „Română -Americană”

Speakeri
Dr. Liliana Mariana Savu – avocat Baroul București
Impozitul pe profit și TVA –ul – este o problemă în practica organismelor de gestiune colectivă?

Ștefan Gheorghiu – director executiv CREDIDAM
Remunerația minimă echitabilă – problemă controversată în practica organismelor de gestiune colectivă?

Conf. univ. dr. Adrian-Cristian Moise – Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Cadrul metodologic general de investigare a infracțiunilor din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe

Leave a Reply

Your email address will not be published.