Home Mărci Modificări ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (III)

Modificări ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (III)

Modificări ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (III)

Modificări ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, lansate în dezbatere publică în ianuarie 2018 (III)

Reducere drastică a termenelor în procedurile la OSIM

 

Autor: Andreea Livădariu

 

O altă modificare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, programată a intra în vigoare la data de 10.01.2019, privește micșorarea termenelor instituite pentru diverse acte procedurale preponderent efectuate în procedura de înregistrare a unui semn ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci:

  • Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, în termen de 2 luni de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege (în prezent, termenul este de 3 luni);
  • În cazul cererii divizionare, solicitantul va depune documentele cerute de OSIM pentru divizarea cererii iniţiale şi va plăti taxa legală în termen de 1 lună de la data solicitării divizării (în prezent, termenul este de 3 luni);
  • În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii (în prezent, termenul este de 1 lună);
  • Dacă cererea de înregistrare a mărcii nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 1 lună pentru depunerea completărilor (în prezent, termenul este de 3 luni);
  • Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut, respectiv în termen de două luni de la depunerea acesteia la OSIM, Oficiul poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de 1 lună (în prezent, termenul este de 2 luni);
  • Punctul de vedere care se poate prezenta de către solicitant atunci când semnul nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea ca marcă, se depune în termen de 1 lună de la notificarea de către OSIM și poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 1 lună, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege (în prezent, ambele termene sunt de 3 luni).
  • Comisia de opoziții emite o decizie motivată privind soluționarea opoziției, care se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunțare (acest termen de 30 de zile nu există în prezent) şi care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.
  • OSIM informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin 6 luni înainte de data acestei expirări, OSIM nefiind răspunzător în cazul în care nu reușește să comunice această informație (acest termen nu există în prezent).
  • Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii, notifică aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de 1 lună de la primirea notificării; în lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge (în prezent, termenul este de 3 luni).

Singurul termen majorat de la 1 lună la 3 luni este termenul în care solicitantul înregistrării unei mărci colective poate depune, atunci când nu o face odată cu cererea de înregistrare, regulamentul de folosire a mărcii colective: termenul va fi, așadar, de 3 luni de la data notificării de către OSIM, iar nu de o lună.

Foto: garagestock/Shutterstock.com

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/viorelros/public_html/blog/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/viorelros/public_html/blog/wp-includes/functions.php on line 5427