Home Mărci Modificări ale Legii mărcilor și indicațiilor geografice (II)

Modificări ale Legii mărcilor și indicațiilor geografice (II)

Modificări ale Legii mărcilor și indicațiilor geografice (II)

Modificări ale Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, lansate în dezbatere publică în ianuarie 2018 (II)

Acțiunea în anularea înregistrării mărcilor și acțiunea în decăderea din drepturile conferite de înregistrarea mărcii nu se vor mai judeca în primă instanță de Tribunalul București, ci de OSIM

 

 

Autor: Andreea Livădariu

 

O modificare substanțială a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, propusă prin proiectul de lege cu termen de intrare în vigoare la data de 10 ianuarie 2019, o reprezintă modalitatea de soluționare a acțiunii în anularea înregistrării mărcilor și a acțiunii în decăderea din drepturile conferite de înregistrarea mărcii. Aceste acțiuni vor putea fi adresate OSIM de orice persoană interesată și se vor judeca de o Comisie formată din trei membri din cadrul Direcției Juridice OSIM, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de punere în aplicare a legii.

Nu avem astăzi pe masa discuțiilor și prevederile actualizate ale HG nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 (deși acest lucru ar fi fost oportun și deosebit de util!); de altfel, dispozițiile tranzitorii ale proiectului de modificare a Legii prevăd că H.G. nr. 1134/2010 va fi modificat în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 84/1998 modificate.

Comisia din cadrul OSIM va soluționa ambele acțiuni după o procedură identică, ce va urma aceleași căi de atac și aceleași reguli privind achitarea taxelor. Comisia va respecta principiile legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ – jurisdicționale. Ne așteptăm ca Regulamentul de punere în aplicare a Legii să prevadă completarea acestor norme cu cele ale Codului de procedură civilă, regulă deja aplicabilă în cazul soluționării de către OSIM a contestațiilor împotriva deciziilor de înregistrare a mărcilor.

Alte modificări importante ce decurg din atribuirea în competența OSIM a soluționării celor două acțiuni sunt:

  • Hotărârea motivată a Comisiei se va comunica părţilor în termen de 3 luni de la pronunţare;
  • Hotărârea va putea fi contestată de partea interesată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București. În această contestație nu se vor putea schimba cadrul procesual stabilit în faţa OSIM, calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii şi nici nu se vor putea formula pretenţii noi.
  • Hotărârea Tribunalului Bucureşti va putea fi supusă numai apelului la Curtea de Apel Bucureşti. Așadar acțiunile în anularea înregistrării mărcilor și în decăderea din drepturi nu vor mai fi judecate în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție.
  • Taxa ce se va plăti la OSIM va crește considerabil. Dacă taxa de timbru plătită astăzi pentru un capăt de cerere privind anularea înregistrării unei mărci sau decăderea din drepturi este de 300 lei (art. 13 lit. c) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru), odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, taxa va fi 900 lei, respectiv echivalentul a 250 euro (conform pct. 17 lit. b) din anexa nr. 4 la O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora). De remarcat mențiunea expresă din proiectul de lege, potrivit căreia taxa „este aplicabilă pentru fiecare capăt de cerere cu finalitate distinctă”.

Modificările astfel propuse se aseamănă cu cele privind anularea înregistrării sau decăderea din drepturile asupra mărcii Uniunii Europene. De altfel, unul din obiectivele enunțate în preambulul Directivei UE 2436/2015 este acela de reducere a „elementelor de divergență din cadrul sistemului mărcilor din Europa în ansamblu, menținând totodată protecția mărcilor naționale ca o opțiune atractivă pentru solicitanți”. În acest context, prin alinierea legislației statelor membre „ar trebui să se garanteze o relație de complementaritate între sistemul de mărci UE și sistemele de mărci naționale”.

Foto: garagestock/Shutterstock.com


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/viorelros/public_html/blog/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/viorelros/public_html/blog/wp-includes/functions.php on line 5427