TUE. T-557/19. Seven v EUIPO (7Seven). Marcă a Uniunii Europene. Lipsa cererii de reînnoire a înregistrării mărcii. Radierea mărcii la expirarea duratei de înregistrare. Cerere de repunere în termen

TUE. T-557/19. Seven v EUIPO (7Seven). Marcă a Uniunii Europene. Lipsa cererii de reînnoire a înregistrării mărcii. Radierea mărcii la expirarea duratei de înregistrare. Cerere de repunere în termen

*traducere și rezumat de Andreea Livădariu La data de 26 decembrie 2016, în conformitate cu articolul 47 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară (devenit articolul 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1001/2017), EUIPO a informat titularul mărcii reprezentată mai jos că perioada de protecție va expira la data de 22 iulie 2017 și că cererea de reînnoire ar putea fi depusă începând cu data de 23 ianuarie 2014 și până la data de 24 iulie 2017. EUIPO a precizat, de asemenea, că în cazul plății taxei suplimentare pentru întârzierea plății taxei de reînnoire, termenul ar...