TUE. T-644/19. Linde Material Handling v. EUIPO (VertiLight). Procedură de opoziție. Marcă națională verbală anterioară VERTI. Motive relative de refuz. Absența unei atingeri adusă renumelui mărcii. Absența unei legături dintre mărcile în cauză.

TUE. T-644/19. Linde Material Handling v. EUIPO (VertiLight). Procedură de opoziție. Marcă națională verbală anterioară VERTI. Motive relative de refuz. Absența unei atingeri adusă renumelui mărcii. Absența unei legături dintre mărcile în cauză.

La data de 13 decembrie 2016, reclamanta Linde Material Handling GmbH a depus la înregistrare ca marcă a Uniunii Europene semnul verbal VertiLight, pentru produse din clasa 11 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, corespunzătoare descrierii „Produse de iluminat și reflectoare, faruri pentru vehicule”. La data de 27 martie 2017, intervenienta Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA a formulat opoziție la înregistrare, bazată pe marca verbală națională anterioară VERTI, înregistrată în Spania pentru servicii din clasa 36,...